CZ EN

Zajištění občerstvení a biopotraviny do škol (Město Lens, Francie)

  • Zadavatel: Město Lens, Francie
  • Název VZ: Zajištění občerstvení a biopotraviny do škol
  • Širší společenské zájmy: Požadavek bio potraviny, ekologicky šetrná řešení, konkrétně 20% dodaných potravin musí pocházet z ekologického zemědělství, musí být respektována sezónnost potravin, snížení environmentální stopy služeb spojených s provozem školních jídelen, a to zejména prostřednictvím snížení odpadu z potravin, zvýšením povědomí dětí o udržitelném rozvoji a poskytnutím školení o udržitelnosti zaměstnancům školních jídelen.
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
  • Předpokládaná hodnota VZ: 2,2 mil. EUR

Přílohy:

Případová studie k veřejné zakázce “Zajištění občerstvení a biopotraviny do škol”