CZ EN

Začátky a pokračování odpovědného zadávání ve městě Děčíně (Děčín)

  • Zadavatel: Město Děčín
  • Širší společenské zájmy: Strategický přístup zadavatele k odpovědnému veřejnému zadávání propojením na strategické plány města

Odpovědné veřejné zadávání začalo v Děčíně de facto během přípravy strategického dokumentu. V rámci zpracování Strategického plánu města na období 2014-2020 byly přidávány nové cíle a jedním z nich byl návrh na využití zadávání veřejných zakázek ve prospěch klientů Úřadu práce. Záměrem bylo pomoci jim nalézt uplatnění, obnovit základní návyky související s procesem výkonu práce, jako je základní životní rytmus – spánek, ranní vstávání, příchod na pracoviště atd. Město tedy chtělo vznášet požadavky na zhotovitele, aby při plnění povinně zaměstnávali výše zmíněné osoby. Proto byl v tomto strategickém dokumentu přidán cíl pomáhat motivovaným lidem nalézt dlouhodobé zaměstnání. Jako indikátor plnění cíle bylo na začátek zvoleno zavedení tohoto systému do veřejných zakázek. Dále se ve Strategickém plánu na základě zájmu Okresní hospodářské komory Děčín objevil bod o její spolupráci s městem Děčín při zadávání veřejných zakázek s tím, že se členové komory budou účastnit komisí zejména u podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek.

Postupně se v Děčíně daří uplatňovat i další aspekty odpovědného zadávání a tyto principy bude reflektovat i nový Strategický plán města.

Případová studie