CZ EN

Vývoj monitorovacího systému pro zelené veřejné zadávání (GPP) v Římě (Řím, Itálie)

  • Zadavatel: Metropolitní město Řím
  • Název VZ: Akční plán pro zelené nakupování v provincii
  • Širší společenské zájmy: Cílem je snížení emisí CO2 o 20 % do roku 2020, Kritéria pro GPP součástí více než 98 % nákupů; snížení emisí CO2 prostřednictvím veřejného zadávání: 749 tun (2009 – 2014)

V Římě bylo monitorování zelených veřejných zakázek prováděno manuálně každý měsíc a pak každé dva roky byla zveřejněna monitorovací správa. Od roku 2016 město zavedlo nový monitorovací systém napojený na elektronický informační systém veřejného zadávání. Tento inovativní digitální systém (první svého druhu v Itálii) umožňuje po jednotlivých odděleních vyžadovat, aby ve svých zadávacích řízeních uváděla příslušná environmentální kritéria (bez nich zadávací řízení nelze uskutečnit). Nový monitorovací systém také přispívá ke snazšímu výpočtu environmentálních výsledků,  jako je například snižování emisí CO2.

Případová studie Procura+