CZ EN

Využívání kupní síly zadavatele k sociální aktivizaci znevýhodněných osob (Děčín)

  • Zadavatel: Statutární město Děčín
  • Název VZ: Využívání kupní síly zadavatele k sociální aktivizaci znevýhodněných osob
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly zahrnuty do hodnocení (kritérium zapojení osob se ztíženým přístupem na trh práce po celou dobu trvání zakázky
  • Předpokládaná hodnota VZ: 286 000 000 Kč bez DPH
  • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Přílohy:

Příklad dobré praxe: Využívání kupní síly zadavatele k sociální aktivizaci znevýhodněných osob
Zadávací dokumentace: NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, Statutární město Děčín