CZ EN

Výstavba budovy v pasivním standardu s technologií zelené střechy v Nemocnici Nové Město na Moravě (Kraj Vysočina)

  • Zadavatel: Kraj Vysočina
  • Název VZ: Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení
  • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrné řešení – výstavba budovy splňující parametry „pasivního domu“, tj. budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a využití technologie „zelené“ střechy
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly zahrnuty do hodnocení
  • Předpokládaná hodnota VZ: cca 90 milionů Kč bez DPH
  • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Kraj Vysočina jako  zřizovatel příspěvkové organizace Nemocnice Nové Město na Moravě zadal projekt výstavby nového pavilonu dětského oddělení v pasivním energetickém standardu. Celý projekt díky svému ekologicky šetrnému řešení získal finanční podporu Evropské unie v částce téměř 21 milionů Kč, a to díky Evropskému fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Nový objekt poskytuje zázemí pro pacienty odborných ambulancí i lůžkového dětského oddělení. Celá stavba využívá moderní technologie a ukazuje, jak efektivně využívat energii v souladu se soudobými požadavky na optimální hospodaření s energií a Energetickou politikou Kraje Vysočina.

Případová studie