CZ EN

Výměna, oprava a repasování oken s cirkulárními a sociálními principy (Jihomoravský kraj)

  • Zadavatel: Jihomoravský kraj
  • Název VZ: Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno a rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno
  • Širší společenské zájmy: Zadavatel požadoval minimalizaci dopadů na životní prostředí a na okolí, férové dodavatelské vztahy a transparentní informovanost zadavatele v průběhu plnění. Cílem VZ bylo snížení energetické náročnosti budovy a zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy.
  • Hodnocení: Celková nabídková cena a Kvalita realizace veřejné zakázky: Využití odpadu z demontáže, Minimalizace dopadů stavebních prací na okolí a Využití druhotných surovin při realizaci stavby
  • Předpokládaná hodnota VZ: 55 700 000 Kč bez DPH

Jihomoravský kraj při zadávání veřejné zakázky cílil na zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy, snížení energetické náročnosti objektu a nákladů na jeho vytápění a zlepšení vnitřní tepelné pohody. Nicméně dále požadoval minimalizaci dopadů na životní prostředí a na okolí stavby, férové dodavatelské vztahy a transparentní informovanost zadavatele v průběhu plnění. Při definování požadavků zadavatel přemýšlel i nad principy cirkulární ekonomiky, a to především formou využití stávajících oken a výplní, prodlužování životnosti a preferencí materiálového využití odpadu.

Zadávací dokumentace

Případová studie