CZ EN

Výběr provozovatele kantýny (MPSV)

  • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Název VZ: VÝBĚR PROVOZOVATELE KANTÝNY V BUDOVĚ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, Na Poříčním právu 1, Praha 2
  • Širší společenské zájmy: Podpora sociálních podniků
  • Hodnocení: 80 % nejnižší součet cen vybraného sortimentu, 20 % bude-li plnění provozováno sociálním podnikem
  • Právní předpis: dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku v souladu s § 1772 a násl. OZ)

MPSV odpovědný přístup aplikovalo i ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na provozovatele kantýny v hlavní budově ministerstva a rozhodlo se podpořit sociální podniky. Hodnocení nabídek bylo rozděleno do dvou kritérií s přepočítanou váhou 80 % a 20 %. Prvním kritériem bylo hodnocení podle ceny vybraného sortimentu, druhým kritériem bylo „Plnění sociálním podnikem“. Ministerstvo získalo kromě zajištění poptávaných služeb a podporované sociálně přidané hodnoty i nezamýšlený benefit. Bistro nesplňuje pouze sociální aspekt ve smyslu zaměstnávání znevýhodněných, ale jeho odpovědný přístup k poskytování služeb se zaměřuje i na lokální a globální nákup surovin a další ekologicky šetrné řešení.