CZ EN

Vodní dílo Letovice – rekonstrukce, projektová dokumentace pro územní řízení (Povodí Moravy, s. p.)

  • Zadavatel: Povodí Moravy s. p.
  • Název VZ: Vodní dílo Letovice - rekonstrukce, projektová dokumentace pro územní řízení
  • Širší společenské zájmy: Podpora odborné praxe - povinnost zajistit, aby se v rámci studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň 1 student magisterského stupně studia v oboru vodních staveb a dalších příbuzných oborů.
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
  • Předpokládaná hodnota VZ: 1 510 000 Kč​ bez DPH
  • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Přílohy:

Případová studie Vodní dílo Letovice z pohledu dodavatele  – Povodí Moravy s.p.

Případová studie: Vodní dílo Letovice