CZ EN

Vlámská rámcová dohoda o dodávkách kancelářských potřeb, podpora udržitelnějších alternativ (Vlámsko, Belgie)

  • Zadavatel: Vlámská vláda
  • Název VZ: Otevřené řízení na dodávku (ekologických) kancelářských potřeb
  • Širší společenské zájmy: Požadavek, aby kritéria udržitelnosti splňovalo alespoň 50 % výrobků
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení

Vlámsko si stanovilo za cíl roku 2020 zajistit 100% udržitelné veřejné zadávání (SPP). Při zajištění dodávky kancelářským potřeb se jedná již o třetí rámcovou dohodu o dodávkách kancelářských potřeb zahrnující prvek udržitelnosti, dohoda obsahuje požadavek, aby kritéria udržitelnosti splňovalo alespoň 50 % výrobků. Dále zavedlo ustanovení o plnění smlouvy s cílem zajistit, aby spolupráce dodavatele s odběrateli vedla ke zvolení udržitelných řešení a k tomu, aby i další aspekty zakázky (např. doprava a nakládání s odpadem) odpovídaly požadavkům Vlámska na ochranu životního prostředí.

Případová studie Procura+