CZ EN

Veřejná zakázka na první předškolní zařízení s ekoznačkou Nordic Swan ve Finsku (Hyvinkää, Finsko)

  • Zadavatel: Obec Hyvinkää
  • Název VZ: Veřejná zakázka na první předškolní zařízení s ekoznačkou Nordic Swan ve Finsku
  • Širší společenské zájmy: Požadavky na certifikaci ekoznačkou při výstavbě
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
  • Předpokládaná hodnota VZ: 7 000 000 EUR

Cílem zakázky bylo vybudovat první předškolní zařízení s ekoznačkou ve Finsku. Stavba probíhala v souladu s normami ekoznačky, což umožnilo obci Hyvinkää zajistit celou řadu udržitelných řešení, například řešení v oblasti využívání energie, minimalizaci chemikálií, používání udržitelných stavebních materiálů a vytváření zdravého životního prostředí. Rovněž proběhl dialog se zástupci dodavatelů, který pomohl obci zjistit, jaká inovativní řešení jsou v současné době na trhu k dispozici a jak velký je zájem dodavatelů o získání ekoznačky Nordic Swan po dokončení stavby. Navíc zakázku dostala středně velká finská stavební společnost.

Případová studie Procura+