CZ EN

Úklid veřejných prostranství (Městská část Praha 2)

  • Zadavatel: Městská část Praha 2
  • Název VZ: Úklid veřejných prostranství
  • Širší společenské zájmy: Pracovní příležitosti pro osoby s kriminální minulostí
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení ani se jinak neprojevily v průběhu zadávacího řízení

Přílohy: