CZ EN

Úklid veřejných prostranství (Městská část Praha 2)

  • Zadavatel: Městská část Praha 2
  • Název VZ: Úklid veřejných prostranství
  • Širší společenské zájmy: Pracovní příležitosti pro osoby s kriminální minulostí
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení ani se jinak neprojevily v průběhu zadávacího řízení

Dodavatel služby úklidu veřejných prostranství pro Městskou část Praha 2 do plnění souvisejících úkolů zapojuje již od počátku roku 2017 osoby ve výkonu trestu odnětí svobody – jmenovitě takové odsouzené, jejichž profil a provinění nekladou překážku tomu, aby se za určitých okolností pohybovali část dne mimo areál věznice právě za účelem výkonu práce.