CZ EN

Udržitelné textilie pro hasičský záchranný sbor (Nizozemsko)

  • Zadavatel: Úřad pro bezpečnost, Nizozemsko
  • Název VZ: Udržitelné oděvy pro požární stanice v 19 z 25 nizozemských hasičských okrsků
  • Širší společenské zájmy: Dodržování požadavků v oblasti životního prostředí a sociální oblasti, pravidelné předkládání inovativních návrhů
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení

V roce 2015 provedl nizozemský Úřad pro bezpečnost nejprve průzkum trhu, aby zjistil jeho možnosti, a zajistil tak příslušným subjektům dostatek času na přípravu řešení, která by odpovídala požadavkům. Následně vybral společnosti, které již měly zkušenosti s používáním recyklovaných a organických vláken a měly určité možnosti ovlivnit  výrobu. Tento přístup rovněž minimalizoval náklady pro všechny zúčastněné strany. Úřad rovněž požadoval od dodavatele každý rok předložit zadavateli návrh na inovace. Tento inovační návrh se musel týkat sociální odpovědnosti podniků, produktů a/nebo služeb poskytovaných dodavatelem a musel přispívat ke zlepšování kvality a/nebo snižování nákladů.

Případová studie Procura+