CZ EN

Udržitelná zelenina z blízka pro vídeňská pečovatelská zařízení

  • Zadavatel: Město Vídeň, Rakousko
  • Název VZ: Rámcová dohoda na dodávku zeleniny pěstované přímo v půdě nebo na ní
  • Širší společenské zájmy: 30% zeleniny z ekologického zemědělství, další udržitelné aspekty, včetně zkrácení přepravní vzdálenosti a udržitelné dopravy
  • Hodnocení: Cena (30%), Kvalita (40%), Zaměstnanci (5% - minimálně 15 zaměstnanců), Koncepce logistiky (15%, včetně zkrácení přepravní vzdálenosti: nabídka s nejkratší dodací vzdáleností z oblasti produkce do příslušné lokality ve Vídni: 5 bodů, druhá nejkratší: 3 body, třetí nejkratší. 1 bod, všechny ostatní: 0 bodů)
  • Předpokládaná hodnota VZ: 700 tis. Eur

Případová studie