CZ EN

Udržitelná rekonstrukce dálnice A6 (Nizozemsko)

  • Zadavatel: Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí, Odbor ministerstva Rijkswaterstaat
  • Název VZ: Udržitelná rekonstrukce úseku dálnice A6 Almere- Havendreef
  • Širší společenské zájmy: Omezení emisí CO2, analýza životního cyklu (LCA)
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení (strategie EMAS)

V roce 2015 vyhlásil odbor Rijkswaterstaat zadávací řízení nazvané „Projekt, výstavba, údržba a financování” (DBMF) na výstavbu 13 km dlouhého silničního úseku mezi městy Almere Havendreef a Almere Buiten Oost a rovněž na jeho údržbu po dobu 20 let provozu. Tento projekt je součástí širšího plánu na zlepšení koridoru SAA (Schipol-Amsterdam-Almere), jehož cílem je usnadnit provoz a posílit kapacitu silnic.

Při výběru nabídek používá odbor Rijkswaterstaat strategii EMAS (ekonomicky nejvýhodnější nabídky) a rozhoduje se podle kombinace ceny a kvality, která byla v tomto projektu hodnocena u plánu řízení rizik, plánu omezení dopravního přetížení a u udržitelnosti. Rijkswaterstaat přiřazuje kvalitativním aspektům finanční hodnoty, které jsou následně odečteny od skutečně nabízené ceny, čímž se získá „upravená celková cena“, ve které jsou  rovněž zohledněny dopady na životní prostředí. Nabídku získá uchazeč s nejnižší „upravenou celkovou cenou“.

Případová studie Procura+