CZ EN

Údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství (Praha 12)

  • Zadavatel: Městská část Praha 12
  • Název VZ: Údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství ve dvou lokalitách městské části Praha 12
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele: zakázka vyhrazena pouze pro dodavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců dodavatele. Minimálně 30 % faktického plnění osobami se zdravotním postižením z celkového plnění zakázky – absolutní zadávací podmínka pod sankcí vyloučení.
  • Hodnocení: Hodnocení procentuální výše podílu účasti osob se zdravotním postižením na celkovém plnění – váha 20 % v hodnocení. Zpracování metodiky řešení veřejné zakázky, kde dodavatelé ukazovali, jak budou pracovat s osobami se zdravotním postižením – váha 20 % v hodnocení.
  • Předpokládaná hodnota VZ: 24 917 000 Kč bez DPH
  • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Přílohy:

Zadávací dokumentace veřejné zakázky “Údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství” – Praha 12

Případová studie – z pohledu dodavatele: Sdružení firem TSB spol. s r.o. a Fokus Praha, o. s. zapojilo zdravotně postižené osoby při plnění zakázky na údržbu veřejné zeleně a úklidu veřejných prostranství pro Prahu 12