CZ EN

Tisk měsíčníku MUNI (Masarykova univerzita Brno)

  • Zadavatel: Masarykova univerzita Brno
  • Název VZ: Tisk měsíčníku MUNI
  • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrné plnění
  • Hodnocení: Předmětem hodnocení byla nabídková cena společně s náklady dojezdnosti s váhou 85 % a ekologicky šetrné plnění s váhou 15 % (papír z udržitelných zdrojů a šetrná polygrafická výroba)
  • Předpokládaná hodnota VZ: 1 000 000 Kč bez DPH
  • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Přílohy:

Případová studie k VZ Tisk měsíčníku MUNI

Zadávací dokumentace