CZ EN

Nové nemocnice v jižním Glasgow (NHS Greater Glasgow and Clyde, Velká Británie)

  • Zadavatel: NHS Greater Glasgow and Clyde
  • Název VZ: The New South Glasgow Hospital
  • Širší společenské zájmy: Cílený nábor a školení byl nastaven zejména na místní nové účastníky na trhu, místa pro učňovskou praxi a pracovní stáže. Zapojení a rozvoj sociálních podniků. Zapojení a rozvoj malých a středních podniků.
  • Předpokládaná hodnota VZ: 842 mil. liber

Přílohy:

Případová studie Nové nemocnice v jižním Glasgow