CZ EN

Těžební a pěstební práce v lesních porostech (Technické služby Havlíčkův Brod)

  • Zadavatel: Technické služby Havlíčkův Brod
  • Název VZ: Těžební a pěstební práce v lesních porostech
  • Širší společenské zájmy: Podpora malých a středních, podpora sociálního podnikání rozdělením veřejné zakázky na části
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného veřejného zadávání nebyly předmětem hodnocení
  • Předpokládaná hodnota VZ: 2 785 000 Kč bez DPH
  • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Přílohy:

Případová studie k VZ “Těžební a pěstební práce v lesních porostech”