CZ EN

Strategický přístup zadavatele k odpovědnému organizování akcí s důrazem na větší udržitelnost (Jičín)

  • Zadavatel: Město Jičín
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na udržitelný přístup při organizování akcí s cílem minimalizace odpadů, podpora lokálnosti a sezónnosti, zapojení lokálních podniků. Město systematicky hledá odpovědná a udržitelná řešení spočívající v efektivním vynakládání svěřených veřejných prostředků.

Město Jičín se prostřednictvím svých příspěvkových organizací nebo poskytováním grantů a dotací podílí i na celé řadě menších či větších akcí, u kterých je možné využít potenciál implementace udržitelných aspektů při organizování akcí.

Aby město zjistilo, jaké jsou reálné možnosti v dané oblasti, a odpovědně nastavilo požadavky na pořádání akcí, byly zřízeny pracovní skupiny dle jednotlivých oborů (občerstvení, propagační předměty, úklidové prostředky, odpady apod.). Tyto pracovní skupiny interně nazývané „včelí plástve“ tvoří platformu “Odpovědného úřadu”, který na základě Radou města schválené deklarace hledá
odpovědná a udržitelná řešení spočívající v efektivním vynakládání svěřených veřejných prostředků. 

Udržitelný přístup v pořádání akcí si město Jičín vyzkoušelo v rámci spolupořádání dvoudenní konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a město Jičín v říjnu 2019 pro více než 120 účastníků.

Případová studie