CZ EN

Stavba depozitáře Východočeského muzea v Pardubicích s využitím recyklátu (Pardubický kraj)

  • Zadavatel: Pardubický kraj
  • Název VZ: Zpracování projektové dokumentace na stavbu depozitářů pro Východočeskou galerii v Pardubicích a pro Východočeské muzeum v Pardubicích včetně výkonu autorského dozoru projektanta
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na ekologicky šetrné řešení (stavba bude splňovat parametry „pasivního domu“, tj. budovy s téměř nulovou spotřebou energie dle vyhl. č. 78/2013 Sb.)
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly zahrnuty do hodnocení
  • Předpokládaná hodnota VZ: 2 500 000 Kč bez DPH
  • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Východočeské muzeum v Pardubicích sídlí v prostorách zámku, depozitáře pro muzeum a také pro Východočeskou galerii se nacházejí v pardubické místní části Ohrazenice. Nová budova je koncipovaná jako sbírkové místo a pracovníci zde tráví čas pouze nárazově při příjmu nových nálezů po dobu jejich přípravy na uložení. Nový objekt byl šetrný k životnímu prostředí již ve fázi výstavby díky použití recyklovaných nebo dobře recyklovatelných stavebních materiálů. V největším množství byly zastoupeny betonový recyklát, nepálená cihla a plechové šablony.

Pardubický kraj jako zadavatel požadoval budovu s parametry „pasivního domu“ (tj. budovy s téměř nulovou spotřebou energie dle vyhl. č. 78/2013 Sb.). Projektový záměr obsahoval požadavek na zajištění stabilních klimatických podmínek uvnitř budovy při minimálních provozních nákladech.

Případová studie