CZ EN

Sázava, Městečko – rekonstrukce jezu se zaměstnáním osob znevýhodněných na trhu práce (Povodí Vltavy, státní podnik)

  • Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
  • Název VZ: Sázava ř.km 29,230, Městečko - rekonstrukce jezu
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce (jmenovitě osob po skončení výkonu trestu).
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly zohledněny jako zvláštní podmínka.
  • Předpokládaná hodnota VZ: 40 000 000 Kč bez DPH
  • Druh zadávacího řízení: otevřené zadávací řízení na stavební práce, podlimitní
  • Právní předpis: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Případová studie k veřejné zakázce