CZ EN

Revitalizace energeticky náročných budov metodou Design & Build (MČ Praha 14)

  • Zadavatel: Městská část Praha 14
  • Název VZ: Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č.p. 1072 a 1073
  • Širší společenské zájmy: Zadavatel požadoval dosažení energetických úspor prostřednictvím revitalizace energeticky náročných městských budov ÚMČ Praha 14 na energeticky vysoce efektivní budovy s téměř nulovou spotřebou energie s využitím obnovitelných zdrojů energie, integraci inteligentních BMS na bázi IT řešení a prvků zeleně s využitím dešťové vody metodou Design & Build
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání: roční výše zaručených úspor paliv a energie, nejvyšší podíl zadavatele na dosažené úspoře nad garantovanou úsporu nákladů.
  • Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním
  • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Předmětem této zakázky je zpracování projektové dokumentace projektu a rekonstrukce objektů s cílem dosažení energetických úspor prostřednictvím revitalizace energeticky náročných městských budov ÚMČ Praha 14 na energeticky vysoce efektivní budovy s téměř nulovou spotřebou energie s využitím obnovitelných zdrojů energie, integrací inteligentních BMS na bázi IT řešení a prvků zeleně s využitím dešťové vody. Jde o nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce formou jednacího řízení s uveřejněním na stavební práce realizovanou metodou Design & Build. Návrh rekonstrukce budov úřadu získal v roce 2018 i bronzový certifikát metodiky SBToolCZ pro administrativní budovy (Energeticky téměř nulová budova, Kombinovaná výroba el. energie a tepla, Akumulace a využití dešťové vody, Bezbariérový přístup). 

Zadávací dokumentace

Případová studie