CZ EN

Rekonstrukce Studentského náměstí (Město Kadaň)

  • Zadavatel: Město Kadaň
  • Název VZ: Kadaň, Studentské náměstí
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnávání nezaměstnaných absolventů škol
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
  • Předpokládaná hodnota VZ: 28 000 000 Kč bez DPH
  • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Přílohy:

Zadávací dokumentace k VZ “Kadaň, Studentské náměstí”

Případová studie: Kadaň, Studentské náměstí