CZ EN

Regenerace bytového fondu (Bytové družstvo města Glasgow, Velká Británie)

  • Zadavatel: Bytové družstvo města Glasgow (GHA)
  • Název VZ: Regenerace bytového fondu
  • Širší společenské zájmy: požadavek zadavatele na sociální benefity spočívající v tvorbě příležitostí pro odbornou přípravu a na podporu zaměstnanosti
  • Hodnocení: Ano - oddílu týkajícího se metodického výkazu zaměstnanosti a odborné přípravy bylo přiřazeno 5% – 12.5% bodů za kvalitu, což je přibližně 1.5% – 3% z celkového počtu možných dosažených bodů
  • Předpokládaná hodnota VZ: 750 milionů liber

Případová studie  – příklad dobré praxe, kde se aspekty sociálně odpovědného veřejného zadávání povedlo uplatňovat ve všech fázích zadávacího procesu. Zadavatel měl od počátku jasný cíl, a to přispět k rozvoji oblasti a regeneraci místní komunity, jakož i k sociální inkluzi. Projekt sociálních výhod Bytového družstva města Glasgow je považován za jeden z nejvýznamnějších příkladů využití požadavků na odbornou přípravu a zaměstnanost ve stavebních zakázkách ve Velké Británii.

Případová studie byla přeložena z příručky Investment Strategy, Northern Ireland s názvem „Delivering social benefits through public procurement: A Toolkit“, str. str. 49 – 53, v anglickém znění online na: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/26728/Delivering-social-benefits-through-public-procurement.pdf