CZ EN

Rámcová smlouva na dodávky nábytku (Centrální úřad pro nakupování ve veřejné správě Kommentus, Švédsko)

  • Zadavatel: Centrální úřad pro nakupování ve veřejné správě, Kommentus (Švédsko)
  • Název VZ: Rámcová smlouva na dodávky nábytku
  • Širší společenské zájmy: Požadavek na ekologicky šetrné řešení, na dodržování lidských práv a důstojné podmínky pracovníků podílejících se na zakázce
  • Hodnocení: Zadavatel stanovil tři stupně ekologické šetrnosti, přičemž dosažení nejvyššího stupně znamenalo 20% výhodu při hodnocení nabídek.
  • Předpokládaná hodnota VZ: 470 mil. EUR (na dobu 4 let)
  • Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Před zadáním zakázky byla zpracována důkladná analýza environmentálních rizik a pracovních podmínek v dodavatelském řetězci.

Zadávací dokumentace obsahovala vzorové smluvní podmínky týkající se lidských práv, práv pracovníků, ochrany životního prostředí a protikorupčních opatření.