CZ EN

VD Boskovice – rekonstrukce, zvýšení bezpečnosti VD za povodní, projektová dokumentace pro stavební řízení a projektová dokumentace pro provedení stavby (Povodí Moravy, s. p.)

  • Zadavatel: Povodí Moravy, s. p.
  • Název VZ: VD Boskovice – rekonstrukce, zvýšení bezpečnosti VD za povodní, projektová dokumentace pro stavební řízení a projektová dokumentace pro provedení stavby
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnání osob se ztíženým přístupem na trh práce
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
  • Předpokládaná hodnota VZ: 4 000 000 Kč bez DPH
  • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Přílohy:

Zadávací dokumentace veřejné zakázky VD Boskovice – rekonstrukce, zvýšení bezpečnosti VD za povodní, projektová dokumentace pro stavební řízení a projektová dokumentace pro provedení stavby – Povodí Moravy, s. p.

Případová studie – Povodí Moravy, s. p. (z PŘÍRUČKY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, P3 – People, Planet, Profi t, o.p.s., 2016)