CZ EN

Projektová činnost pro řešení klimatizace (MZe)

  • Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR
  • Název VZ: Projektová činnost pro řešení klimatizace v budově Kotlářská 53, Brno
  • Širší společenské zájmy: Zajištění odborné studijní praxe na realizaci díla min. pro jednoho studenta magisterského studijního oboru se zaměřením, které bude odpovídat předmětu plnění veřejné zakázky.
  • Předpokládaná hodnota VZ: 1 000 000 Kč bez DPH
  • Druh zadávacího řízení: VZMR: Uzavřená výzva