CZ EN

Program města Barcelona +Udržitelná městská rada (Barcelona, Katalánsko)

  • Zadavatel: Město Barcelona
  • Název VZ: Strategie - Program +Udržitelná městská rada (+SCC)
  • Širší společenské zájmy: Snížit environmentální a sociální dopad instituce, prosazovat systém udržitelného hospodářství a výroby využíváním potenciálu při výkonu správy, sjednotit politiku udržitelnosti Městské rady a motivovat svým příkladem ke změnám

Město Barcelona se intenzivněji zaměřuje na udržitelnost již téměř dvě desetiletí. Při realizaci opatření klade důraz na produkty a služby, které při zavádění zeleného veřejného zadávání (GPP) označila Evropská komise jako prioritu, ale také na další důležité zakázky (z hlediska rozpočtu), jako je čištění ulic nebo údržba veřejného osvětlení. Městská rada věnovala zvláštní pozornost úloze veřejného zadávání při prosazování postupů vedoucích k naplňování environmentálních a sociálních cílů a připravila program +Udržitelná městská rada  (+SCC), ve kterém jsou pevně stanoveny závazky k procesu nakupování pro všechna oddělení Rady.

Případová studie Procura+