CZ EN

Přístavba mateřské školky z mobilních kontejnerových buněk (MČ Praha 12)

  • Zadavatel: MČ Praha 12
  • Název VZ: Přístavba mateřské školy pro ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na stavbu z mobilních kontejnerových buněk (modulární stavba)
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání: požadavek na modulární kontejnerovou konstrukci a hodnocení energetické náročnosti
  • Předpokládaná hodnota VZ: 13.000.000 Kč bez DPH
  • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Stavba mateřské školky leží v katastrálním území Modřany v zastavěné oblasti sídlištního charakteru a je navržena jako dvojtřídní s celkovou kapacitou 56 dětí s plochou 118 m2. Zadavatel požadoval modulární kontejnerovou konstrukci, která v budoucnu umožní případnou demontáž a přesun na jiné místo podle potřeb městské části.

Případová studie