CZ EN

Přímá výroba motorovou pilou pro polesí West Argyl (Komise pro lesní hospodářství, Velká Británie)

  • Zadavatel: Komise pro lesní hospodářství
  • Název VZ: Přímá výroba motorovou pilou pro polesí West Argyl
  • Širší společenské zájmy: Podpora důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce (klade se důraz mimo jiné na zdraví a bezpečnost osob podílejících se na plnění VZ)
  • Hodnocení: Hodnocení probíhá podle „matrice pro hodnocení“, kde kromě ceny jsou předmětem hodnocení i další aspekty z oblasti procesu posuzování rizik, pracovního procesu při osamocené práci, poradenství v oblasti zdraví a bezpečnosti, proces pro hlášení úrazů apod.
  • Předpokládaná hodnota VZ: £ 400 000 (za celé období plnění VZ, až 4 roky)

Státní organizace s názvem Forestry Commission (neboli Komise pro lesní hospodářství) ve Velké Británii realizuje prostřednictvím veřejných zakázek těžební a pěstební práce v lesích.

Veřejné zakázky zde často vyhrávají malé a střední podniky, které dále spolupracují rovněž s osobami samostatně výdělečně činnými. Výzva pro podání nabídek tuto skutečnost proto zohledňuje a je kladen důraz na zdraví a bezpečnost osob podílejících se na plnění VZ.

Více podrobností naleznete ve Výzvě k podání nabídek veřejné zakázky s názvem „Direct Production Chainsaw Contract West Argyll FD“ (neboli Přímá výroba motorovou pilou pro polesí West Argyl) vyhlášené v květnu 2016. Podstatné části byly přeloženy do českého jazyka.