CZ EN

Provádění lesnických činností (Lesy ČR)

  • Zadavatel: Lesy ČR
  • Název VZ: Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2017+
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných a férových pracovních podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení.
  • Předpokládaná hodnota VZ: 2 806 610 tis. Kč bez DPH
  • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Přílohy: