CZ EN

Podpora odpovědného nakupování ve městě Nantes (Nantes, Francie)

  • Zadavatel: Metropolitní oblast Nantes
  • Název VZ: Program podpory odpovědného nakupování (SPAR)
  • Širší společenské zájmy: Posílit vzájemnou propojenost různých aktivit, propojit sociální a environmentální smluvní ustanovení u veřejného zadávání s podporou malým a středním podnikům, informovat interní i externí zainteresované strany o prioritách odpovědného veřejného zadávání

V roce 2017 zahájilo město Nantes Program podpory odpovědného nakupování (SPAR), který má řídit další kroky týkající se odpovědného zadávání například v oblasti oběhového hospodářství, transformace energetiky, životního prostředí (znečištění), biopotravin aj. Díky programu SPAR byl úspěšně vytvořen rámec proveditelných, měřitelných činností, které lze dle potřeby monitorovat a upravovat. Nantes se také aktivně podílí na sdílení osvědčených postupů v oblasti odpovědného veřejného zadávání s dalšími veřejnými činiteli na regionální, vnitrostátní a evropské úrovni.

Případová studie Procura+