CZ EN

Podpora ekologicky šetrného provozu úřadu prostřednictvím pořízených kancelářských potřeb (Jihomoravský kraj)

  • Zadavatel: Jihomoravský kraj
  • Název VZ: 009 Kancelářské potřeby pro JMK – ekologicky šetrné a běžné výrobky
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění kancelářských potřeb, z nichž vybrané druhy jsou vyžadovány v ekologicky šetrném provedení
  • Hodnocení: Ekonomická výhodnost nabídek, aspekty odpovědného zadávání (ekologická šetrnost) nebyly předmětem hodnocení, byly však součástí obchodních a smluvních podmínek veřejné zakázky.
  • Předpokládaná hodnota VZ: 1 000 000 Kč
  • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ)

Jihomoravský kraj vyzval na počátku roku 2020 v rámci zavedeného dynamického nákupního systému potenciální dodavatele k podání nabídek na dodávání kancelářských potřeb pro období 2020 a 2021. Zadavatel má již s nákupem ekologicky šetrných kancelářských potřeb zkušenosti, v tomto případě se však rozhodl detailněji rozlišovat varianty produktů šetrnější k životnímu prostředí jednotlivě u všech druhů poptávaných položek. Z tohoto důvodu byly kancelářské potřeby rozděleny do čtyř skupin dle stupně požadovaného provedení s ohledem na ekologickou šetrnost výrobků.

Nákup proběhl v souladu s prioritami uvedenými ve stěžejním dokumentu „Strategický a odpovědný přístup Jihomoravského kraje k veřejným zakázkám“.

Případová studie

Zadávací dokumentace