CZ EN

Pilotní veřejná zakázka na udržitelný školní nábytek v Lotyšsku (Smiltene, Lotyšsko)

  • Zadavatel: Správní oblast Smiltene
  • Název VZ: Pilotní veřejná zakázka na udržitelný školní nábytek v Lotyšsku
  • Širší společenské zájmy: Pořízení nábytku udržitelným a oběhovým způsobem

Smiltene je malá správní oblast v Lotyšsku s 15 000 obyvateli. Zadavatel měl zájem začít se věnovat cirkulárnímu veřejnému zadávání, pro první pokus zvolil menší zakázku na nábytek na studentských kolejích. Hlavní požadavky této zakázky byly uvedeny v technické specifikaci (obsah chemikálií, prodloužená záruční doba, odvoz obalů po dodání a použití zákonně vytěženého dřeva). Zakázka byla rozdělena na tři části, přičemž uchazeči nemuseli předkládat své nabídky jen na jednu část. Jednalo se o tyto části: skříňový nábytek, studijní nábytek (stoly, židle atd.) a matrace.

Případová studie