CZ EN

Opětovné použití a renovace nábytku prostřednictvím cirkulárního veřejného zadávání (Public Health Wales, GB)

  • Zadavatel: Public Health Wales, Velká Británie
  • Název VZ: Návrh kancelářských prostor a dodávka kancelářského nábytku pro nové kanceláře
  • Širší společenské zájmy: Kritéria zohledňující dopady na životní prostředí: minimalizace frekvence dodání, recyklované obaly, likvidace nábytku bezpečným a udržitelným způsobem, využití ekoznaček a etických norem, zapojení znevýhodněných, podpora malých a středných podniků
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení

Úřad Public Health Wales zaujal ke stěhování svých kancelářských prostor v roce 2016 nový přístup a rozhodl se hledat dodavatele, kteří by dokázali opětovně využít a renovovat maximum nábytku stávajícího. Při přípravě zadávacího řízení se zohlednily tři hlavní zásady cirkulárního veřejného zadávání: zajišťování zdrojů, maximalizace využití a recyklace v uzavřeném cyklu. Vítězná nabídka obsahovala atraktivní, funkční návrh na kancelářský nábytek, v němž 94 % nábytku bylo znovu použito nebo renovováno. Místo odvozu na skládku se našly pro řadu předmětů nové způsoby využití. Díky zadávání cirkulárních řešení tento nákup rovněž podporuje vytvoření sektoru repasovaného a opětovně používaného vybavení, který může splňovat i širší požadavky klientů na zajištění zařízení.

Případová studie Procura+