CZ EN

Odpovědný přístup zadavatele při organizování akcí s důrazem na udržitelnost (Děčín)

  • Zadavatel: Město Děčín
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na udržitelný přístup při organizování akcí s cílem minimalizace odpadů, podpora lokálnosti a sezónnosti, zapojení lokálních podniků. Město systematicky hledá odpovědná a udržitelná řešení spočívající v efektivním vynakládání svěřených veřejných prostředků.

Město Děčín při pořádání akcí nahrazuje používání jednorázových předmětů kelímky a lžičkami s možností opakovaného použití, propagační igelitové tašky jsou nahrazovány látkovými. Při zajišťování pořádaných akcí ať již jsou to semináře, konference, větší jednání a soutěže o návrh jsou využívány převážně objekty ve vlastnictví města jako děčínský zámek, zámeček na Pastýřské stěně, městské divadlo, ale i například moderní městská knihovna.

Město Děčín plánuje zavést preferenci dodávek lokálních, ekologicky pěstovaných surovin, redukovat množství odpadů/obalů a tisky brožur s využitím papíru nezatěžujícím životní prostředí. Chystá se navázání bližší spolupráce se zřízenými organizacemi (školy) či zapojení aktivních seniorů prostřednictvím odboru sociálních věcí.

Případová studie