CZ EN

Nastavení svozu odpadů, podpora třídění a minimalizace množství odpadů (Statutární město Jihlava)

  • Zadavatel: Statutární město Jihlava
  • Název VZ: Nastavení svozu odpadů, podpora třídění a minimalizace množství odpadů
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na komplexní zajištění služeb při svozu odpadu
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly využity

Statutární město Jihlava se snaží různými kroky nejen o snižování množství směsného komunálního odpadu, ale i o snižování celkového množství odpadů včetně tříděného. Cílem města je tedy propagovat tzv. zero waste přístup, který spočívá v cílené minimalizaci odpadů například i promyšleným omezováním spotřeby, či upřednostňováním bezobalových nákupů. K propagování tohoto přístupu používá nejenom webové stránky Jihlava bez odpadu, ale má vytvořenou i komplexní kampaň s využitím různých komunikačních kanálů.

Případová studie