CZ EN

Nastavení optimalizace svozu odpadu s cílem zvýšení míry třídění odpadu (Choceň)

  • Zadavatel: Město Choceň
  • Název VZ: Svoz a nakládání s odpadem města Choceň
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na komplexní zajištění služeb při svozu odpady
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly využity

Město Choceň v roce 2017 vyhlásilo otevřenou nadlimitní veřejnou zakázku Svoz a nakládání s odpadem města Choceň na období 4 let v rozsahu stanoveném v Projektu, který byl přílohou zadávací dokumentace. Již při přípravě zadávací dokumentace vycházelo město z Projektu, ve kterém byly mimo základních požadavků na zabezpečení logistiky svozu zahrnuty například i požadavky týkající se přehledu množství odpadů, či kontroly obsahu sběrných nádob. Předmětem zadávací dokumentace bylo komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání se směsným komunálním odpadem (SKO), separovaným odpadem a zajištění mobilního svozu nebezpečných odpadů.

Případová studie