CZ EN

Nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů (MPSV)

  • Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Název VZ: Centrální nákup elektřiny na rok 2020
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele, aby část elektrické energie, kterou resort práce a sociálních věcí spotřebuje v roce 2020, bude vyrobena ze zdrojů, které neznečišťují ovzduší a nepřispívají ke změně klimatu s jejími negativními důsledky.
  • Druh zadávacího řízení: Centrální nákup

Inspirací k nákupu elektřiny s garantovaným původem byl přístup některých významných veřejných zadavatelů včetně Úřadů městských částí Praha 7 a Praha 3. K samotnému ministerstvu se v rámci společného resortního nákupu přidaly i některé z jeho resortních organizací: Státní úřad inspekce práce, Centrum sociálních služeb Hrabyně, Centrum Kociánka, Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

Případová studie