CZ EN

MPSV nakupuje ekologický kancelářský nábytek a kancelářské židle prostřednictvím DNS (MPSV)

  • Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Název VZ: Jednotlivé výzvy k podání nabídky v rámci dynamického nákupního systému na nákup kancelářského nábytku a kancelářských židlí pro potřeby projektů OPZ resortu MPSV
  • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrná řešení – udržitelný nákup kancelářského nábytku a kancelářských židlí s nižšími negativními dopady na životní prostředí
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení, jako zvláštní podmínka plnění byly součástí výzvy k podání nabídky v rámci DNS a smluvních podmínek
  • Předpokládaná hodnota VZ: 2, 2 mil. Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) využívalo dynamický nákupní systém pro pořízení kancelářského nábytku a kancelářských židlí resortu MPSV s předpokládanou hodnotou 7,6 mil. Kč již od roku 2017. Na dobu 2019 – 2023 pak DNS zavedlo i pro centrální nákupy kancelářského nábytku a kancelářských židlí pro potřeby projektů OPZ resortu. Už v roce 2015 ale ministerstvo přijalo Strategii odpovědného veřejného zadávání resortu práce a sociálních věcí, která definovala priority MPSV v oblasti zadávání veřejných zakázek. Vedle diverzifikace zadavatelského řetězce a podpory a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání, je strategickým cílem ministerstva i zohledňování celkové udržitelnosti a dopadů na životní prostředí.

Případová studie