CZ EN

Komunikace s potenciálními dodavateli veřejných zakázek – představení plánu veřejných zakázek (Povodí Vltavy)

  • Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
  • Název VZ: Představení plánovaných veřejných zakázek
  • Širší společenské zájmy: Podpora dodavatelů v účasti v zadávacích řízeních. Stimulace vyšší konkurence mezi dodavateli. Seznámení se sociálně odpovědným přístupem k zadávání veřejných zakázek.

Přečtěte si případovou studii: Komunikace s potenciálními dodavateli veřejných zakázek – Povodí Vltavy, státní podnik