CZ EN

Jak se vyvíjí zajištění ekologického úklidu na MPSV

  • Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Název VZ: Zajištění ekologického úklidu v objektech MPSV – Na Poříčním právu 1, Podskalská 19 a Karlovo náměstí 1
  • Širší společenské zájmy: Požadavek na ekologické úklidové postupy a požadavky na dodání prostředku a spotřebního materiálu s nižším dopadem na životní prostředí, aplikace Definice ekologického úklidu, dodržováni důstojných pracovních podmínek
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávaní nebyly předmětem hodnocení. Požadavky širšího společenského zájmu byly součástí obchodních a smluvních podmínek
  • Předpokládaná hodnota VZ: 23 600 000 Kč bez DPH
  • Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na služby – otevřené řízení v nadlimitním režimu
  • Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek - v platném znění

Jednou z prvních zakázek MPSV na uplatnění aspektů odpovědného veřejného zadávaní byla v roce 2014 zakázka na “Zajištění ekologického úklidu”. Definování požadavku na ekologicky šetrné a zdravotně nezávadné úklidové prostředky, spotřební materiál a postupy v roce 2014 nebylo snadné. MPSV oslovilo odborníky z této oblasti a ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a neziskových organizací se povedlo vymezit hlavní znaky ekologického úklidu, jenž jsou popsány v dokumentu Definice ekologického úklidu. S plněním požadavků mělo MPSV v zásadě dobrou zkušenost a také v roce 2018  byla vyhlášená zakázka  na výkon úklidových prací s ekologickými požadavky, nicméně ekologické požadavky na základě získaných zkušeností byly modifikovány. V roce zpracování případové studie (2022) je situace v ekologizaci úklidových služeb zas o kousek dál, jenž je popsáno v doporučeních zadavatele.

Případová studie

Definice ekologického úklidu