CZ EN

Jak lze využít odpovědné aspekty v zakázce malého rozsahu

  • Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  • Název VZ: Zajištění správy a úklidu nemovitostí MPSV Bělehradská 15, Ústí nad Labem
  • Širší společenské zájmy: ekologicky šetrná řešení, důstojné pracovní podmínky
  • Hodnocení: 80% nabídková cena, 20% hrubá mzda pracovníka
  • Předpokládaná hodnota VZ: 1 500 000 CZK bez DPH
  • Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu

Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2022 pro svojí budovu v Ústí nad Labem zajištovalo správu nemovitostí, spočívající v zajištění úklidu kanceláří, společných prostor, sociálních zařízeních, kuchynek, včetně dodání čistících prostředku a hygienického spotřebního materiálu. Zadavatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami odpovědného veřejného zadávaní a také v souladu s vlastní strategií odpovědného zadávaní, a v souladu s § 6 odst. 4 ZZVZ. Mezi aspekty odpovědného zadávaní, jež jsou zohledněny i ve smluvních podmínkách, byla podpora důstojných pracovních podmínek a zajištění bezpečnosti práce a ekologicky šetrná řešení. Zadavatel v souladu s definicí ekologického úklidu kromě koncentrovaných čistících prostředků,  požadoval dodávat i produkty s ekoznačkou EU Ecolabel, příp. jinou ekoznačkou (štítkem) dle § 94  ZZVZ. Zadavatel před podpisem smlouvy ověřoval připravenost dodavatele používat produkty s ekoznačkou EU Ecolabel pro prostředky na ruční mytí nádobí, čistící prostředky na pevné povrchy a pro dodávku toaletního papíru.

 

Případová studie