CZ EN

IT vybavení (Dataport, Německo)

  • Zadavatel: Dataport - pro severní spolkové země Brémy, Hamburg, Šlesvicko-Holštýnsko, Německo
  • Název VZ: IT vybavení - předpokládaný počet 60 tis. počítačů a 12,5 tis. notebooků
  • Širší společenské zájmy: Etické nakupování
  • Hodnocení: Sociální koncept dodavatele – Váha v rámci kritéria kvality: 10% (5% věrohodnost konceptu, 4 % model verifikace, 1% šíře pokrytí sociálních standardů)
  • Předpokládaná hodnota VZ: 70 mil. Euro
  • Druh zadávacího řízení: Jednací řízení. (Rámcová dohoda).

Přílohy:

Případová studie: Veřejná zakázka na IT vybavení, zadávaná veřejnou společností Dataport