CZ EN

IPRM DEMOS – úpravy veřejných prostranství Chanov (Město Most)

  • Zadavatel: Město Most
  • Název VZ: IPRM DEMOS – úpravy veřejných prostranství Chanov
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných osob
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
  • Předpokládaná hodnota VZ: 13 350 000 Kč bez DPH
  • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Přílohy:

Zadávací dokumentace veřejné zakázky “IPRM DEMOS – úpravy veřejných prostranství Chanov” – Město Most

Příloha ZD veřejné zakázky “IPRM DEMOS – úpravy veřejných prostranství Chanov” – Město Most

Případová studie – Město Most (z PŘÍRUČKY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, P3 – People, Planet, Profi t, o.p.s., 2016)

Případová studie ke stavebním zakázkám Města Most z pohledu dodavatele