CZ EN

Inovativní nákup osvětlení pro systém londýnského metra (Londýn, Velká Británie)

  • Zadavatel: Transport for London
  • Název VZ: Dodávka energeticky účinných svítidel a světelných zdrojů
  • Širší společenské zájmy: Úspory díky tomuto programu ve výši 25 % nákladů na celou životnost, včetně 75 % nákladů na údržbu
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
  • Předpokládaná hodnota VZ: 8 milionů GBP

Vládní orgán Transport for London (TfL) se v roce 2015 snažil snížit náklady spojené s osvětlením systému londýnského metra s ohledem na celou životnost. Úřad zavedl nový zadávací postup, který vyčíslil řadu externích nákladů i jednotkové ceny, včetně nákladů na instalaci, údržbu, spotřebu energie, snížení emisí a úklid. Orientační výsledky slibují 25% úsporu nákladů na celou životnost a významné snížení spotřeby energie.

Případová studie Procura+