CZ EN

Fakultní nemocnice Olomouc vystavěla první energeticky úspornou kliniku v České republice (FN Olomouc)

  • Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
  • Název VZ: FN Olomouc - novostavba 2. IK a geriatrie
  • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrné řešení - výstavba energeticky úsporné kliniky ve standardu pasivní budovy dle vyhl. č. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331, navíc v souladu s požadavky cirkulární ekonomiky.
  • Hodnocení: Součástí hodnocení nabídek, jako jedno z hodnotících kritérií, byla i ekologická šetrnost. Zadavatel hodnotil počet uchazečem v nabídce předložených certifikátů ekologické šetrnosti k materiálům, které použije k plnění veřejné zakázky. Zadavatel v zadávací dokumentaci („ZD“) specifikoval, co se rozumí ekologicky šetrnými materiály (str. 16 ZD).
  • Předpokládaná hodnota VZ: 298 000 000 Kč bez DPH
  • Právní předpis: zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Nový pavilon II. Interní kliniky gastroenterologie a geriatrie Fakultní nemocnice v Olomouci byl slavnostně otevřen v září 2018. Díky svému komplexnímu energeticky úspornému řešení byl pavilon v dané době jediným objektem svého druhu v České republice, který splňoval standardy pasivní budovy. V novém objektu s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím našly
své sídlo pracoviště interní kliniky – gastro-enterologické a hepatologické a oddělení geriatrie. V pavilonu se také nachází jednotka intenzivní péče se sedmi boxy a čtyřmi kompletními pětadvacetilůžkovými odděleními s dvoulůžkovými i nadstandardními jednolůžkovými pokoji. Jsou zde i speciálně upravené pokoje pro obézní či jinak handicapované pacienty.

Případová studie

Odkaz na zadávací dokumentaci