CZ EN

Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (MPSV)

  • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Název VZ: Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám
  • Širší společenské zájmy: Etické nakupování a ekologicky šetrná řešení
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení.
  • Předpokládaná hodnota VZ: 36 743 000 Kč bez DPH
  • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Přílohy:

Zadávací dokumentace veřejné zakázky “Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám” část 1 – Potraviny