CZ EN

Dodávky jídla pro školy a zařízení sociální péče (Rada hrabství Northumberland, Velká Británie)

  • Zadavatel: Rada hrabství Northumberland , Velká Británie
  • Název VZ: Dodávky jídla pro školy a zařízení sociální péče
  • Širší společenské zájmy: Podpora místních malých a středních podniků
  • Hodnocení: 60 % kvalita, 40% cena
  • Předpokládaná hodnota VZ: 3 mil. liber

Případová studie dodávky jídla pro školy a zařízení soc. péče – podpora lokálních malých a středních podniků.