CZ EN

Dodávka rackových serverů pro Českou televizi s udržitelnými aspekty

  • Zadavatel: Česká televize
  • Název VZ: Dodávka rackových serverů 2022-2023
  • Širší společenské zájmy: Cirkulární aspekty a zohledňování negativních externalit spojených s provozováním poptávaného předmětu plnění
  • Hodnocení: Požadavky zadavatele v oblasti udržitelnosti se promítly do způsobu hodnocení nabídek – podle nákladů životního cyklu poptávaného předmětu plnění, v technické specifikaci a v podmínkách plnění veřejné zakázky
  • Předpokládaná hodnota VZ: 10.000.000,00 Kč bez DPH
  • Právní předpis: dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ)

Případová studie